Pozew o rozwód. Kiedy jego złożenie jest nieuniknione

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie to niekiedy jedyne sensowne rozwiązanie aby zakończyć nieudany związek małżeński. Sąd może orzec rozwód w sprawy kiedy nastąpił trwały jak i również zupełny rozpad małżeństwa. Określa to, że nie występują żadne przesłanki, które wskazywały by na to, że małżonkowie wrócą jeszcze w przyszłości do wspólnego życia. Przy tym względzie rozwód różni się od separacji dokąd taka nadzieja jeszcze narasta. Dodatkowo brane są tego typu płaszczyzny pożycia jak kontakt fizyczne między małżonkami, płaszczyzna ekonomiczno finansowa czyli fajne prowadzenie gospodarstwa domowego i łożenie na potrzeby rodziny. Do tego dochodzi więź emocjonalna, która przejawia się we wspólnym spędzaniu myslalem o tym wolnego czasu, wychowanie dzieci. Oprócz tego jeżeli w rodzinie jest małoletni to sąd zbada czy przez rozwód nie ucierpi jego dobro.

Klasycznym przykładem w jakim składany jest pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest sytuacja w jakiej jeden ze współmałżonków posiada nałogi, które wysoko negatywnie wpływają na życie wspólnoty rodzinnej. Np. zaglądanie do kieliszka to poważny problem przy wielu polskich rodzinach. Małżonek (najczęściej osobą pijącą wydaje się być mąż choć nie zawsze) doprowadza do awantur, stosuje przemoc względem drugiego męża i nie dokłada się do wspólnego budżetu. Niekiedy przeszkodą nie do przeskoczenia w małżeństwa jest także hazard, który pogrąża podobnie mocno jak pijaństwo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *